สิ่งช่วยศึกษา
อัปมงคล (ความ)


อัปมงคล (ความ)

สภาพของการถูกหยุดยั้งความก้าวหน้าของคนคนหนึ่งและถูกปฏิเสธมิให้เข้าไปในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและรัศมีภาพของพระองค์. ความอัปมงคลมีอยู่ในหลายระดับ. ทุกคนที่ไม่ได้รับความสมบูรณ์แห่งความสูงส่งซีเลสเชียลจะถูกจำกัดความก้าวหน้าและสิทธิพิเศษของตนในระดับหนึ่ง, และพวกเขาจะอัปมงคลในระดับนั้น.