สิ่งช่วยศึกษา
สิทธิบุตรหัวปี
ก่อนหน้า ถัดไป

สิทธิบุตรหัวปี

สิทธิในการสืบทอดซึ่งเป็นของบุตรชายหัวปี. ในความหมายกว้าง ๆ, สิทธิบุตรหัวปีประกอบด้วยสิทธิใดก็ตามหรือสิทธิทั้งหมดหรือการสืบทอดซึ่งมอบให้คนคนหนึ่งเมื่อเขาถือกำเนิดมาในครอบครัวและวัฒนธรรมหนึ่ง.