สิ่งช่วยศึกษา
บิดามารดา


บิดามารดา

บิดาและมารดา. สามีภรรยาที่มีค่าควรผู้ได้รับการผนึกอย่างถูกต้อง ณ การแต่งงานในพระวิหารของพระผู้เป็นเจ้าจะกระทำให้บรรลุบทบาทของพวกเขาในฐานะบิดามารดาตลอดชั่วนิรันดร์.