สิ่งช่วยศึกษา
สิเมโอน


สิเมโอน

ในภาคพันธสัญญาเดิม, บุตรคนที่สองของยาโคบกับเลอาห์ภรรยาของท่าน (ปฐก. ๒๙:๓๓; ๓๕:๒๓; อพย. ๑:๒). เขาสมคบกับเลวีในการสังหารชาวเชเคม (ปฐก. ๓๔:๒๕–๓๑). คำพยากรณ์ของยาโคบเกี่ยวกับสิเมโอนอยู่ในปฐมกาล ๔๙:๕–๗.

เผ่าสิเมโอน

ผู้สืบตระกูลของสิเมโอนมักจะพำนักอยู่กับเผ่ายูดาห์และภายในเขตแดนของอาณาจักรแห่งยูดาห์ (ยชว. ๑๙:๑–๙; ๑ พศด. ๔:๒๔–๓๓). เผ่าสิเมโอนเข้าช่วยยูดาห์ร่วมรบกับชาวคานาอัน (วนฉ. ๑:๓, ๑๗). ต่อมาพวกเขาเข้าร่วมกับกองทัพของดาวิดด้วย (๑ พศด. ๑๒:๒๕).