สิ่งช่วยศึกษา
ของประทาน
ก่อนหน้า ถัดไป

ของประทาน

พระผู้เป็นเจ้าประทานพรและของประทานมากมายแก่มนุษย์.