สิ่งช่วยศึกษา
ของประทาน


ของประทาน

พระผู้เป็นเจ้าประทานพรและของประทานมากมายแก่มนุษย์.