สิ่งช่วยศึกษา
ดนตรี


ดนตรี

ท่วงทำนองและจังหวะที่ขับร้องและบรรเลงเพลงตั้งแต่ยุคต้นของพระคัมภีร์ไบเบิลเพื่อแสดงออกถึงปีติ, การสรรเสริญ, และการนมัสการ (๒ ซมอ. ๖:๕). ดนตรีอาจเป็นรูปแบบการสวดอ้อนวอน. เป็นไปได้ว่ามีการนำเพลงสดุดีมาขับร้องคลอกับเสียงดนตรีในท่วงทำนองที่เรียบง่าย.