สิ่งช่วยศึกษา
ฮาการ์


ฮาการ์

ในภาคพันธสัญญาเดิม, สาวใช้ชาวอียิปต์ของซาราห์. นางกลายเป็นภรรยาคนหนึ่งของอับราฮัมและเป็นมารดาของอิชมาเอล (ปฐก. ๑๖:๑–๑๖; ๒๕:๑๒; คพ. ๑๓๒:๓๔, ๖๕). พระเจ้าทรงสัญญาฮาการ์ว่าประชาชาติอันยิ่งใหญ่จะสืบทอดจากบุตรชายของนาง (ปฐก. ๒๑:๙–๒๑).