สิ่งช่วยศึกษา
ซาโลมอน


ซาโลมอน

ในภาคพันธสัญญาเดิม, บุตรของดาวิดกับบัทเชบา (๒ ซมอ. ๑๒:๒๔). ซาโลมอนเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลช่วงหนึ่ง.