สิ่งช่วยศึกษา
เกลียดชัง (ความ), ชัง, ดูหมิ่น


เกลียดชัง (ความ), ชัง, ดูหมิ่น

ความเกลียดชังหมายถึงความรู้สึกไม่ชอบคนบางคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างรุนแรง.