สิ่งช่วยศึกษา
ส่วนสิบ (การจ่าย)


ส่วนสิบ (การจ่าย)

หนึ่งในสิบส่วนของรายได้ประจำปีที่บุคคลถวายแด่พระเจ้าผ่านศาสนจักร. เงินทุนส่วนสิบใช้สร้างโบสถ์และพระวิหาร, สนับสนุนงานเผยแผ่ศาสนา, และสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก.