สิ่งช่วยศึกษา
สะดูสี (พวก)


สะดูสี (พวก)

ชนชั้นหรือชนกลุ่มน้อยแต่เรืองอำนาจทางการเมืองในบรรดาชาวยิว. พวกเขาอาจเป็นที่รู้จักดีเพราะความเชื่ออันเคร่งครัดของพวกเขาในการเชื่อฟังกฎโมเสสตามตัวอักษรและปฏิเสธการมีอยู่จริงของเหล่าวิญญาณและเหล่าเทพตลอดจนหลักคำสอนเรื่องการฟื้นคืนชีวิตและชีวิตนิรันดร์ด้วย (มาระโก ๑๒:๑๘–๒๗; กิจการ ๔:๑–๓; ๒๓:๗–๘).