สิ่งช่วยศึกษา
เบนยามิน, บุตรของยาโคบ


เบนยามิน, บุตรของยาโคบ

ในภาคพันธสัญญาเดิม, บุตรคนที่สองของยาโคบกับราเชล (ปฐก. ๓๕:๑๖–๒๐).

เผ่าเบนยามิน

ยาโคบอวยพรเบนยามิน (ปฐก. ๔๙:๒๗). ลูกหลานของเบนยามินเป็นเชื้อสายนักรบ. บุคคลสำคัญสองคนที่เป็นชาวเบนยามินคือซาอูล, กษัตริย์ชาวอิสราเอลคนแรก (๑ ซมอ. ๙:๑–๒), และเปาโล, อัครสาวกในภาคพันธสัญญาใหม่ (รม. ๑๑:๑).