สิ่งช่วยศึกษา
เอลีชา


เอลีชา

ศาสดาพยากรณ์ในภาคพันธสัญญาเดิมแห่งอาณาจักรตอนเหนือของอิสราเอลและที่ปรึกษาซึ่งเป็นที่ไว้วางใจของกษัตริย์หลายคนในประเทศนั้น.

เอลีชามีธรรมชาติวิสัยที่อ่อนโยนและรักผู้อื่น, โดยไม่มีความกระตือรือร้นแรงกล้าอย่างอาจารย์ของเขา, เอลียาห์, ผู้ที่โดดเด่นในเรื่องนี้. ปาฏิหาริย์อันเลื่องลือของเขา (๒ พกษ. ๒–๕; ) เป็นพยานว่าเขาได้รับอำนาจของเอลียาห์อย่างแท้จริงเมื่อเขาสืบทอดเอลียาห์ในฐานะศาสดาพยากรณ์ (๒ พกษ. ๒:๙–๑๒). ตัวอย่าง เช่น เขาทำให้น้ำพุรสขมกลายเป็นรสจืด, แยกผืนน้ำของแม่น้ำจอร์แดน, ทำให้น้ำมันของหญิงหม้ายทวีคูณ, ทำให้เด็กหนุ่มฟื้นจากบรรดาคนตาย, รักษาชายคนหนึ่งให้หายจากโรคเรื้อน, ทำให้ขวานเหล็กลอยน้ำ, และทำให้บรรดาชาวซีเรียตาบอด (๒ พกษ. ๒–๖). การปฏิบัติศาสนกิจของเขาใช้เวลากว่าห้าสิบปีระหว่างการปกครองของเยโฮรัม, เยฮู, เยโฮอาหาส, และโยอาช.