สิ่งช่วยศึกษา
จักรวรรดิโรมัน


จักรวรรดิโรมัน

จักรวรรดิของโรมสมัยโบราณ. ในยุคอัครสาวก, จักรวรรดิโรมันเป็นจักรวรรดิที่เรืองอำนาจมากของโลก. จักรวรรดินี้ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างยูเฟรติส, ดานูบ, ไรน์, แอตแลนติก, และทะเลทรายสะฮารา. ปาเลสไตน์เป็นเมืองขึ้นเมื่อ ๖๓ ปีก่อนคริสตกาล, คราวปอมเปอุสยึดเยรูซาเล็ม. แม้ชาวโรมันจะให้สิทธิพิเศษมากมายแก่ชาวยิว, แต่ชาวยิวยังคงเกลียดชังการปกครองของโรมันและก่อกบฏอยู่เนือง ๆ.

เปาโล, พลเมืองชาวโรมัน, ใช้ภาษากรีก, ภาษาที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดในจักรวรรดิ, เพื่อเผยแผ่พระกิตติคุณทั่วจักรวรรดิ.