สิ่งช่วยศึกษา
ชั่ว, ชั่วร้าย (ความ)


ชั่ว, ชั่วร้าย (ความ)

ชั่วร้าย, ชั่วช้าสามานย์; ไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า.