สิ่งช่วยศึกษา
วิทนีย์, นูเวล เค.


วิทนีย์, นูเวล เค.

ผู้นำรุ่นแรก ๆ ของศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟู. นูเวล เค. วิทนีย์เป็นอธิการในเคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ (สหรัฐอเมริกา), และต่อมารับใช้เป็นอธิการควบคุมของศาสนจักร (คพ. ๗๒:๑–๘; ๑๐๔; ๑๑๗).