สิ่งช่วยศึกษา
กล่าวคำเท็จ (การ)


กล่าวคำเท็จ (การ)

การสื่อสารใดก็ตามเกี่ยวกับความเท็จหรือการไม่มีมูลความจริงเพื่อจุดประสงค์ในการหลอกลวง.