สิ่งช่วยศึกษา
โยเอล


โยเอล

ศาสดาพยากรณ์ในแผ่นดินยูดาห์ในภาคพันธสัญญาเดิม. สมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นไม่เป็นที่รู้แน่นอน—ท่านอาจมีชีวิตอยู่ช่วงเวลาระหว่างการปกครองของโยอาช, ก่อน ๘๕๐ ปีก่อนคริสตกาล, กับการกลับมาของเผ่ายูดาห์จากการเป็นเชลยในบาบิโลน.

หนังสือโยเอล

หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นที่คำพยากรณ์ซึ่งโยเอลให้ไว้หลังจากแผ่นดินยูดาห์ถูกกระหน่ำด้วยความแห้งแล้งรุนแรงและตั๊กแตน (โยเอล ๑:๔–๒๐). โยเอลรับรองกับผู้คนว่าโดยการกลับใจพวกเขาจะได้รับพรของพระผู้เป็นเจ้าอีกครั้ง (โยเอล ๒:๑๒–๑๔).

บทที่ ๑ เป็นการเรียกให้มีการชุมนุมศักดิ์สิทธิ์ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า. บทที่ ๒ เล่าถึงสงครามและความหายนะซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนมิลเลเนียม. บทที่ ๓ กล่าวถึงยุคสุดท้ายและยืนยันว่าประชาชาติทั้งปวงจะทำสงครามกันแต่ในที่สุดพระเจ้าจะทรงพำนักในไซอัน.

เปโตรอ้างอิงคำพยากรณ์ของโยเอลเกี่ยวกับการเทพระวิญญาณในวันเพ็นเทคอสต์ (โยเอล ๒:๒๘–๓๒; กิจการ ๒:๑๖–๒๑). เทพโมโรไนอ้างอิงข้อความเดียวกันนี้แก่โจเซฟ สมิธ เช่นกัน (จส—ป ๑:๔๑).