สิ่งช่วยศึกษา
พระคัมภีร์ไบเบิล, งานแปลของโจเซฟ สมิธ (ปจส.)