สิ่งช่วยศึกษา
พร่ำบ่น


พร่ำบ่น

การพึมพำตัดพ้อต่อว่าจุดประสงค์, แผน, หรือผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้า.