Msaada wa Masomo
Mashahidi wa Kitabu cha Mormoni
iliyopita inayofuata

Mashahidi wa Kitabu cha Mormoni

Bwana aliwaamuru wengine licha ya Joseph Smith Nabii kutoa ushuhuda wa utakatifu wa Kitabu cha Mormoni (M&M 17; 128:20). Ona shuhuda za mashahidi hawa katika “Utangulizi” mwanzoni mwa Kitabu cha Mormoni.