Msaada wa Masomo
Bidii
iliyopita inayofuata

Bidii

Msimamo thabiti, jitihada za ujasiri hasa katika kumtumikia Bwana na kutii neno Lake.