Msaada wa Masomo
Bidii


Bidii

Msimamo thabiti, jitihada za ujasiri hasa katika kumtumikia Bwana na kutii neno Lake.