Msaada wa Masomo
Lugha chafu
iliyopita inayofuata

Lugha chafu

Utovu wa heshima au dharau kwa mambo matakatifu; hususani, kutoheshimu jina la Mungu.