Msaada wa Masomo
Yese
iliyopita inayofuata

Yese

Katika Agano la Kale, ni baba wa Daudi na ni mhenga wa Kristo na wafalme wote wa Yuda.