Msaada wa Masomo
Mkombozi
iliyopita inayofuata

Mkombozi

Yesu Kristo ndiye Mkombozi mkuu wa wanadamu kwa sababu Yeye, kupitia Upatanisho Wake, alilipia dhambi za wanadamu na akawezesha kupatikana kwa ufufuko wa watu wote.