Msaada wa Masomo
Ukengeufu
iliyopita inayofuata

Ukengeufu

Kugeuka mbali na ukweli kwa mtu binafsi, Kanisa, au taifa lote.

Ukengeufu wa jumla

Ukengeufu wa Kanisa la awali la Kikristo