Msaada wa Masomo
Mateso, Tesa
iliyopita inayofuata

Mateso, Tesa

Kusababisha uchungu au maumivu kwa wengine kwa sababu ya imani yao au hadhi yao kijamii; kusumbua au kukandamiza.