Misaada ya Kujifunza
Shuhudia


Shuhudia

Kutoa ushuhuda kwa uwezo wa Roho Mtakatifu; kutoa tamko la dhati la ukweli lililojengwa juu ya ufahamu au imani ya mtu.