Msaada wa Masomo
Rehema, enye Rehema
iliyopita inayofuata

Rehema, enye Rehema

Roho ya huruma, upole, na msamaha. Rehema ni moja ya sifa za Mungu. Yesu Kristo hutoa rehema kwetu kupitia dhabihu Yake ya kutulipia dhambi.