Msaada wa Masomo
Ndimi, Kipawa cha
iliyopita inayofuata

Ndimi, Kipawa cha

Kipawa cha Roho Mtakatifu ambacho huwaruhusu watu walio na mwongozo wa kiuungu kunena katika, au kuelewa, au kutafsiri lugha ngeni. Tunaamini katika kipawa cha ndimi (M ya I 1:7).