Msaada wa Masomo
Maarifa


Maarifa

Ufahamu na uelewa, hususani wa ukweli kama ulivyofundishwa au kuthibitishwa na Roho.