Msaada wa Masomo
Bwana


Bwana

Jina lenye hadhi na ni heshima kubwa kwa Mungu Baba na Mwokozi Yesu Kristo. Jina hili linaonyesha nafasi Zao kama watawala wakuu na wenye upendo wa viumbe Vyao.