Msaada wa Masomo
Uasi
iliyopita inayofuata

Uasi

Kukataa kata kata au kumpinga Bwana, ikijumuisha kukataa kuwafuata viongozi Wake waliochaguliwa na kwa makusudi kabisa kukataa kutii amri Zake.