Msaada wa Masomo
Siku za Mwisho
iliyopita inayofuata

Siku za Mwisho

Wakati ambao sasa tunaishi. Siku (au kipindi cha wakati) ambazo ni mara kabla ya Ujio wa Pili wa Bwana.