Msaada wa Masomo
Neno la Mungu
iliyopita inayofuata

Neno la Mungu

Mafundisho, amri, au ujumbe kutoka kwa Mungu. Watoto wa Mungu wanaweza kulipata neno Lake moja kwa moja kwa njia ya ufunuo kupitia Roho au kutoka kwa watumishi Wake wateule (M&M 1:38).