Msaada wa Masomo
Umba, Uumbaji
iliyopita inayofuata

Umba, Uumbaji

Kupanga. Mungu, akifanya kazi kupitia Mwanawe, Yesu Kristo, alipanga vitu vya asilia katika asili yake ili kutengeneza mbingu na dunia. Baba wa Mbinguni na Yesu Kristo walimuumba mwanadamu katika mfano Wao (Musa 2:26–27).