Msaada wa Masomo
Mauaji
iliyopita inayofuata

Mauaji

Kwa makusudi na pasipo uhali mtu anatwaa uhai wa mtu mwingine. Mauaji ni dhambi iliyolaaniwa tangu nyakati za mwanzo (Mwa. 4:1–12; Musa 5:18–41).