Msaada wa Masomo
Hatia
iliyopita inayofuata

Hatia

Hali ya kuwa umetenda baya, au hisia za kujuta na kuhuzunika ambayo huambatana na dhambi.