Msaada wa Masomo
Iba, Wizi
iliyopita inayofuata

Iba, Wizi

Kuchukua kitu fulani kutoka kwa mtu mwingine kinyume cha uaminifu au kinyume cha sheria. Bwana daima amewaamuru watoto Wake kuwa wasiibe (Ku. 20:15; Mt. 19:18; 2 Ne. 26:32; Mos. 13:22; M&M 59:6).