Misaada ya Kujifunza
Shahidi, Ushahidi


Shahidi, Ushahidi

Taarifa au ushahidi mwingine kwamba jambo fulani ni la kweli; ushuhuda. Shahidi anaweza pia kwani mtu fulani anayetoa taarifa juu ya jambo au ushahidi unaotokana na ufahamu wake; maana yake, ni mtu anayetoa ushuhuda.