Msaada wa Masomo
Yaredi
iliyopita inayofuata

Yaredi

Kiongozi katika Kitabu cha Mormoni ambaye, pamoja na kaka yake, waliwaongoza kikundi cha watu kutoka Mnara wa Babeli hadi nchi ya ahadi katika bara la Marekani (Eth. 1:33–2:1).