Msaada wa Masomo
Kipatriaki, Patriaki
iliyopita inayofuata

Kipatriaki, Patriaki

Maandiko huzungumzia juu ya aina mbili za mapatriaki: (1) ofisi iliyo katika Ukuhani wa Melkizedeki, wakati mwingine huitwa mwinjilisti; (2) baba za familia. Mapatriaki waliotawazwa hutoa baraka maalumu kwa waumini wa Kanisa wanaostahili.

Mapatriaki wa kutawazwa

Baba