Misaada ya Kujifunza
Kutoamini


Kutoamini

Ukosefu wa imani kwa Mungu na injili Yake.