Msaada wa Masomo
Dhambi
iliyopita inayofuata

Dhambi

Kutotii amri za Mungu kwa makusudi.