Msaada wa Masomo
Onya, Onyo
iliyopita inayofuata

Onya, Onyo

Kutoa taarifa au tahadhari. Manabii, viongozi, na wazazi huonya na kufundisha wengine kuwa watiifu kwa Bwana na mafundisho Yake.