Msaada wa Masomo
Ishara za Nyakati
iliyopita inayofuata

Ishara za Nyakati

Matukio au uzoefu ambao Mungu huwapa watu ili kuonyesha kwamba kitu fulani muhimu katika kazi Zake kimetokea au karibu kitatokea. Katika siku za mwisho, ishara nyingi kwa ajili ya Ujio wa Pili wa Mwokozi zimetolewa unabii. Ishara hizi huwaruhusu watu walio waaminifu kutambua mpango wa Mungu, kuonywa, na kujitayarisha.