Msaada wa Masomo
Liahona
iliyopita inayofuata

Liahona

Katika Kitabu cha Mormoni, ni mpira wa shaba nyeupe wenye mishale miwili yenye kuonyesha mwelekeo—kama vile dira—na pia maelekezo ya kiroho kwa Lehi na wafuasi wake wakati walipokuwa waaminifu. Bwana aliwapa Liahona na kutoa maelekezo kupitia hiyo.