Msaada wa Masomo
Chafu, Uchafu
iliyopita inayofuata

Chafu, Uchafu

Kutokuwa safi kiroho kwa sababu ya kukosa utiifu kwa makusudi kwa Mungu.