Williams, Frederick G.
    Footnotes
    Theme

    Williams, Frederick G.

    Një udhëheqës i hershëm në Kishën e rivendosur i cili shërbeu për një kohë si këshilltar në Presidencinë e Priftërisë së Lartë (DeB 81; 90:6, 19; 102:3).