Mëkat i Pafalshëm
    Footnotes
    Theme

    Mëkat i Pafalshëm

    Mëkati i mohimit të Frymës së Shenjtë, mëkat që nuk mund të falet.